DS/ML ČR Survey

Počet odpovědí: 54

Zaškrtněte, v které z těchto oblastí pracujete nebo jste v ČR pracoval(a) v posledním roce bez ohledu na typ zaměstnaneckého poměru a rozsahu.

54 z 54 lidí odpovědělo na tuto otázku

1
Machine Learning / Strojové učení (například používání modelů pro klasifikaci/predikci/shlukování jako stromy, regrese, neuronové sítě, SVM a další)68% / 37 odp.
2
Data Science / Analýza dat (např. průzkumová analýza dat před ML, vytváření reportů, statistické metody, testování hypotéz a další)53% / 29 odp.
3
Research / Výzkum (čtení white paperů, snaha o jejich implementaci či použití pro specifické účely, vymýšlení nových modelů a přístupů - nejen aplikace těch stávajících)51% / 28 odp.
4
Programming / Programování (kromě nejnutnějšího kódu pro výše uvedené, například implementace do backendů, komunikace s databází, ...) 46% / 25 odp.
5
Deep learning (hluboké neuronové sítě, reinforcement learning, RNN)31% / 17 odp.
6
Image recognition (rozpoznávání objektů, klasifikace na základě obrazových dat...)24% / 13 odp.
7
Artificial Intelligence (umělá inteligence - obecná i jednoduchá)22% / 12 odp.
8
Data Solution Architecture (návrhy archtitektury pro zpracování dat od sběru, ukládání, zpracování, analýzy, ...)20% / 11 odp.
9
Big Data (smysluplné využití technologií jako Spark, Hadoop, Hive či Kafka, řádově velikosti datasetů alespoň v terabajtech)18% / 10 odp.
10
Other1% / 1 odp.

Je Machine Learning/Data science hlavní náplní vaší práce?

34 z 54 lidí odpovědělo na tuto otázku

1
Yes73% / 25 odp.
2
No26% / 9 odp.

V jakých zaměstnaneckých poměrech pracujete nebo jste pracoval(a) v posledním roce ve výše vybraných oblastech?

54 z 54 lidí odpovědělo na tuto otázku

1
Hlavní pracovní poměr ("full time zaměstnanec")61% / 33 odp.
2
Živnostenský list25% / 14 odp.
3
Částečný úvazek (zaměstnanec na částečný úvazek)13% / 7 odp.
4
Dohoda o pracovní činnosti3% / 2 odp.
5
Dohoda o provedení práce1% / 1 odp.
6
Dohoda o dílu0% / 0 odp.
7
Other5% / 3 odp.

Jste oficiálně student?

54 z 54 lidí odpovědělo na tuto otázku

1
Yes27% / 15 odp.
2
No72% / 39 odp.

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

52 z 54 lidí odpovědělo na tuto otázku

1
Magisterský titul73% / 38 odp.
2
Doktorandský titul15% / 8 odp.
3
Bakalářský titul7% / 4 odp.
4
Střední škola3% / 2 odp.
5
Jiný vyšší akademický titul (doc., prof., csc., ...)0% / 0 odp.
6
Nikdy jsem neměl formální vzdělání0% / 0 odp.
7
Základní škola0% / 0 odp.

Jak důležité dle vás bylo formální vzdělání pro vaše zaměstnání a praxi?

51 z 54 lidí odpovědělo na tuto otázku

1
Důležité37% / 19 odp.
2
Velmi důležité35% / 18 odp.
3
Trochu důležité21% / 11 odp.
4
Naprosto zbytečné2% / 1 odp.
5
Nedůležité2% / 1 odp.

Vzděláváte se nějakým z těchto způsobů?

52 z 54 lidí odpovědělo na tuto otázku

1
Při práci (čtete papery, zkoumáte nové postupy a řešení, ...)94% / 49 odp.
2
Vlastní učení (různé typy)90% / 47 odp.
3
Online kurzy78% / 41 odp.
4
Dokumentace používaných nástrojů46% / 24 odp.
5
Hackaton19% / 10 odp.
6
Přispíváním do open-source komunity17% / 9 odp.
7
Soutěže kódování (coding competition)11% / 6 odp.
8
certifikace (Amazon, IBM, ...)5% / 3 odp.
9
part-time/večerní kurzy5% / 3 odp.
10
Other1% / 1 odp.

Který způsob vzdělání doporučujete?

52 z 54 lidí odpovědělo na tuto otázku

1
v práci61% / 32 odp.
2
konference a meetupy57% / 30 odp.
3
univerzita51% / 27 odp.
4
online kurzy38% / 20 odp.
5
knihy a vypracování cvičení34% / 18 odp.
6
účast v online coding soutěžích23% / 12 odp.
7
part-time/večerní kurzy11% / 6 odp.
8
Other0% / 0 odp.

Se kterým z následujících tvrzení se nejvíce ztotožňujete? Mé finanční ohodnocení:

51 z 54 lidí odpovědělo na tuto otázku

1
je mírně podhodnocené45% / 23 odp.
2
není ani nadhodnocené ani podhodnocené35% / 18 odp.
3
je extrémně podhodnocené7% / 4 odp.
4
je mírně nadhodnocené7% / 4 odp.
5
je extrémně nadhodnocené3% / 2 odp.

Jaký je typ společnosti, pro kterou pracujete nebo ji poskytujete nejvíce času?

54 z 54 lidí odpovědělo na tuto otázku

1
Velká společnost (>1000)42% / 23 odp.
2
Malá společnost (<50)14% / 8 odp.
3
Startup11% / 6 odp.
4
Středně velká společnost (50-1000)7% / 4 odp.
5
Nepracuji pro žádnou konkrétní společnost1% / 1 odp.
6
Neziskovka1% / 1 odp.
7
Nejde o společnost (ale například o individuální osoby)0% / 0 odp.
8
Různé0% / 0 odp.

Jste zakladatelem nějakého ML/DS startupu?

34 z 54 lidí odpovědělo na tuto otázku

1
Yes14% / 5 odp.
2
No85% / 29 odp.

Jak jste spokojeni s vaším stávajícím zaměstnáním?

48 z 54 lidí odpovědělo na tuto otázku

6.9
Průměrné hodnocení
2%
1 odp.
1
0%
0 odp.
2
6%
3 odp.
3
6%
3 odp.
4
10%
5 odp.
5
4%
2 odp.
6
22%
11 odp.
7
35%
17 odp.
8
6%
3 odp.
9
6%
3 odp.
10

Jaké programovací jazyky nejvíce používáte?

54 z 54 lidí odpovědělo na tuto otázku

1
Python83% / 45 odp.
2
R35% / 19 odp.
3
SQL33% / 18 odp.
4
C++27% / 15 odp.
5
Java27% / 15 odp.
6
Excel18% / 10 odp.
7
Scala14% / 8 odp.
8
C#13% / 7 odp.
9
Javascript13% / 7 odp.
10
VBA13% / 7 odp.
11
Matlab7% / 4 odp.
12
Assembly5% / 3 odp.
13
C5% / 3 odp.
14
Mathematica3% / 2 odp.
15
PHP3% / 2 odp.
16
.NET1% / 1 odp.
17
Lua1% / 1 odp.
18
Ruby1% / 1 odp.
19
TypeScript1% / 1 odp.
20
Go0% / 0 odp.
21
Haskell0% / 0 odp.
22
Julia0% / 0 odp.
23
Objective-C0% / 0 odp.
24
Perl0% / 0 odp.
25
VB.NET0% / 0 odp.
26
Other5% / 3 odp.

Jaké z vybraných technologií používáte?

53 z 54 lidí odpovědělo na tuto otázku

1
Git75% / 40 odp.
2
Slack35% / 19 odp.
3
MySQL24% / 13 odp.
4
Hadoop18% / 10 odp.
5
SQLite18% / 10 odp.
6
Amazon AWS17% / 9 odp.
7
Microsoft SQL17% / 9 odp.
8
Spark17% / 9 odp.
9
Postgresql13% / 7 odp.
10
ElasticSearch11% / 6 odp.
11
Hive9% / 5 odp.
12
Subversion9% / 5 odp.
13
Google Cloud7% / 4 odp.
14
Jiná SQL Databáze7% / 4 odp.
15
MongoDB7% / 4 odp.
16
HBase5% / 3 odp.
17
Jiná No-SQL databáze5% / 3 odp.
18
Node.js5% / 3 odp.
19
SAS produkty5% / 3 odp.
20
IBM SPSS1% / 1 odp.
21
Kafka1% / 1 odp.
22
Pig1% / 1 odp.
23
Redis1% / 1 odp.
24
Cassandra/Scylla0% / 0 odp.
25
CouchDB0% / 0 odp.

Jaký operační systém používáte jako primární pro práci?

51 z 54 lidí odpovědělo na tuto otázku

1
Linux45% / 23 odp.
2
Windows35% / 18 odp.
3
OS X19% / 10 odp.
4
BSD0% / 0 odp.
5
Other0% / 0 odp.

Využíváte pro výpočty grafické karty?

53 z 54 lidí odpovědělo na tuto otázku

1
Yes54% / 29 odp.
2
No45% / 24 odp.

Využíváte nějakých cloudových služeb, případně SaaS (Software as a Service)?

54 z 54 lidí odpovědělo na tuto otázku

1
Yes44% / 24 odp.
2
No55% / 30 odp.

Co je pro vás důležité při výběru zaměstnání?

52 z 54 lidí odpovědělo na tuto otázku

1
Tým nebo oddělení, ve kterém budete pracovat90% / 47 odp.
2
Možnosti pro profesionální rozvoj84% / 44 odp.
3
Prostředí, kde budete pracovat75% / 39 odp.
4
Jak jsou organizovány a vedeny projekty na kterých budete pracovat65% / 34 odp.
5
Jazyky, technologie atp., se kterými budete pracovat61% / 32 odp.
6
Množství hodin strávených dojížděním46% / 24 odp.
7
Jak velký dopad má produkt, na kterém budete pracovat44% / 23 odp.
8
Kompenzace a benefity44% / 23 odp.
9
Doporučení lidí z oblasti40% / 21 odp.
10
Možnost pracovat z domova38% / 20 odp.
11
Poptávané zkušenosti34% / 18 odp.
12
Finanční status společnosti21% / 11 odp.

Jak hodnotíte vaši kariéru jako takovou?

45 z 54 lidí odpovědělo na tuto otázku

7.2
Průměrné hodnocení
0%
0 odp.
1
2%
1 odp.
2
2%
1 odp.
3
2%
1 odp.
4
6%
3 odp.
5
8%
4 odp.
6
44%
20 odp.
7
8%
4 odp.
8
8%
4 odp.
9
15%
7 odp.
10

Jak jste našli stávající zaměstnání?

52 z 54 lidí odpovědělo na tuto otázku

1
Na základě mé odpovědi na nabídku práce (např. na Jobs.cz, ...)28% / 15 odp.
2
Kamarád, člen rodiny, bývalý kolega...26% / 14 odp.
3
Jiný způsob19% / 10 odp.
4
Byl jsem kontaktován přímo společností (například interní recruiter)13% / 7 odp.
5
Na základě mého dotazu skrz webovou stránku společnosti 9% / 5 odp.
6
Recruiting skrz školu1% / 1 odp.
7
Byl jsem kontaktován externím rectuiterem nebo headhunterem0% / 0 odp.