DS/ML ČR Survey

54 responses

Zaškrtněte, v které z těchto oblastí pracujete nebo jste v ČR pracoval(a) v posledním roce bez ohledu na typ zaměstnaneckého poměru a rozsahu.

183 out of 54 people answered

1
Machine Learning / Strojové učení (například používání modelů pro klasifikaci/predikci/shlukování jako stromy, regrese, neuronové sítě, SVM a další)20% / 37 res
2
Data Science / Analýza dat (např. průzkumová analýza dat před ML, vytváření reportů, statistické metody, testování hypotéz a další)15% / 29 res
3
Research / Výzkum (čtení white paperů, snaha o jejich implementaci či použití pro specifické účely, vymýšlení nových modelů a přístupů - nejen aplikace těch stávajících)15% / 28 res
4
Programming / Programování (kromě nejnutnějšího kódu pro výše uvedené, například implementace do backendů, komunikace s databází, ...) 13% / 25 res
5
Deep learning (hluboké neuronové sítě, reinforcement learning, RNN)9% / 17 res
6
Image recognition (rozpoznávání objektů, klasifikace na základě obrazových dat...)7% / 13 res
7
Artificial Intelligence (umělá inteligence - obecná i jednoduchá)6% / 12 res
8
Data Solution Architecture (návrhy archtitektury pro zpracování dat od sběru, ukládání, zpracování, analýzy, ...)6% / 11 res
9
Big Data (smysluplné využití technologií jako Spark, Hadoop, Hive či Kafka, řádově velikosti datasetů alespoň v terabajtech)5% / 10 res
10
Other0% / 1 res

Je Machine Learning/Data science hlavní náplní vaší práce?

34 out of 54 people answered

1
Yes73% / 25 res
2
No26% / 9 res

V jakých zaměstnaneckých poměrech pracujete nebo jste pracoval(a) v posledním roce ve výše vybraných oblastech?

62 out of 54 people answered

1
Hlavní pracovní poměr ("full time zaměstnanec")53% / 33 res
2
Živnostenský list22% / 14 res
3
Částečný úvazek (zaměstnanec na částečný úvazek)11% / 7 res
4
Dohoda o pracovní činnosti3% / 2 res
5
Dohoda o provedení práce1% / 1 res
6
Dohoda o dílu0% / 0 res
7
Other4% / 3 res

Jste oficiálně student?

54 out of 54 people answered

1
Yes27% / 15 res
2
No72% / 39 res

Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

52 out of 54 people answered

1
Magisterský titul73% / 38 res
2
Doktorandský titul15% / 8 res
3
Bakalářský titul7% / 4 res
4
Střední škola3% / 2 res
5
Jiný vyšší akademický titul (doc., prof., csc., ...)0% / 0 res
6
Nikdy jsem neměl formální vzdělání0% / 0 res
7
Základní škola0% / 0 res

Jak důležité dle vás bylo formální vzdělání pro vaše zaměstnání a praxi?

51 out of 54 people answered

1
Důležité37% / 19 res
2
Velmi důležité35% / 18 res
3
Trochu důležité21% / 11 res
4
Naprosto zbytečné3% / 2 res
5
Nedůležité2% / 1 res

Vzděláváte se nějakým z těchto způsobů?

193 out of 54 people answered

1
Při práci (čtete papery, zkoumáte nové postupy a řešení, ...)25% / 49 res
2
Vlastní učení (různé typy)24% / 47 res
3
Online kurzy21% / 41 res
4
Dokumentace používaných nástrojů12% / 24 res
5
Hackaton5% / 10 res
6
Přispíváním do open-source komunity4% / 9 res
7
Soutěže kódování (coding competition)3% / 6 res
8
certifikace (Amazon, IBM, ...)1% / 3 res
9
part-time/večerní kurzy1% / 3 res
10
Other0% / 1 res

Který způsob vzdělání doporučujete?

165 out of 54 people answered

1
online kurzy24% / 40 res
2
v práci19% / 32 res
3
konference a meetupy18% / 30 res
4
univerzita16% / 27 res
5
knihy a vypracování cvičení10% / 18 res
6
účast v online coding soutěžích7% / 12 res
7
part-time/večerní kurzy3% / 6 res
8
Other0% / 0 res

Se kterým z následujících tvrzení se nejvíce ztotožňujete? Mé finanční ohodnocení:

51 out of 54 people answered

1
je mírně podhodnocené45% / 23 res
2
není ani nadhodnocené ani podhodnocené35% / 18 res
3
je extrémně podhodnocené7% / 4 res
4
je mírně nadhodnocené7% / 4 res
5
je extrémně nadhodnocené3% / 2 res

Jaký je typ společnosti, pro kterou pracujete nebo ji poskytujete nejvíce času?

54 out of 54 people answered

1
Velká společnost (>1000)42% / 23 res
2
Startup22% / 12 res
3
Malá společnost (<50)14% / 8 res
4
Středně velká společnost (50-1000)14% / 8 res
5
Neziskovka3% / 2 res
6
Nepracuji pro žádnou konkrétní společnost1% / 1 res
7
Nejde o společnost (ale například o individuální osoby)0% / 0 res
8
Různé0% / 0 res

Jste zakladatelem nějakého ML/DS startupu?

34 out of 54 people answered

1
Yes14% / 5 res
2
No85% / 29 res

Jak jste spokojeni s vaším stávajícím zaměstnáním?

53 out of 54 people answered

7.00
average rating
1%
1 res
1
0%
0 res
2
5%
3 res
3
5%
3 res
4
9%
5 res
5
7%
4 res
6
20%
11 res
7
32%
17 res
8
5%
3 res
9
11%
6 res
10

Jaké programovací jazyky nejvíce používáte?

173 out of 54 people answered

1
Python26% / 45 res
2
R11% / 19 res
3
SQL10% / 18 res
4
C++8% / 15 res
5
Java8% / 15 res
6
Excel5% / 10 res
7
Scala4% / 8 res
8
C#4% / 7 res
9
Javascript4% / 7 res
10
VBA4% / 7 res
11
Matlab2% / 4 res
12
Assembly1% / 3 res
13
C1% / 3 res
14
.NET1% / 2 res
15
Mathematica1% / 2 res
16
PHP1% / 2 res
17
Lua0% / 1 res
18
Ruby0% / 1 res
19
TypeScript0% / 1 res
20
Go0% / 0 res
21
Haskell0% / 0 res
22
Julia0% / 0 res
23
Objective-C0% / 0 res
24
Perl0% / 0 res
25
VB.NET0% / 0 res
26
Other1% / 3 res

Jaké z vybraných technologií používáte?

174 out of 54 people answered

1
Git23% / 40 res
2
Slack10% / 19 res
3
MySQL7% / 13 res
4
Hadoop5% / 10 res
5
SQLite5% / 10 res
6
Amazon AWS5% / 9 res
7
Microsoft SQL5% / 9 res
8
Spark5% / 9 res
9
Jiná SQL Databáze4% / 8 res
10
Postgresql4% / 7 res
11
ElasticSearch3% / 6 res
12
Hive2% / 5 res
13
Subversion2% / 5 res
14
Google Cloud2% / 4 res
15
MongoDB2% / 4 res
16
HBase1% / 3 res
17
Jiná No-SQL databáze1% / 3 res
18
Node.js1% / 3 res
19
SAS produkty1% / 3 res
20
IBM SPSS0% / 1 res
21
Kafka0% / 1 res
22
Pig0% / 1 res
23
Redis0% / 1 res
24
Cassandra/Scylla0% / 0 res
25
CouchDB0% / 0 res

Jaký operační systém používáte jako primární pro práci?

51 out of 54 people answered

1
Linux45% / 23 res
2
Windows35% / 18 res
3
OS X19% / 10 res
4
BSD0% / 0 res
5
Other0% / 0 res

Využíváte pro výpočty grafické karty?

53 out of 54 people answered

1
Yes54% / 29 res
2
No45% / 24 res

Využíváte nějakých cloudových služeb, případně SaaS (Software as a Service)?

54 out of 54 people answered

1
Yes44% / 24 res
2
No55% / 30 res

Co je pro vás důležité při výběru zaměstnání?

336 out of 54 people answered

1
Tým nebo oddělení, ve kterém budete pracovat14% / 47 res
2
Možnosti pro profesionální rozvoj13% / 44 res
3
Prostředí, kde budete pracovat11% / 39 res
4
Jak jsou organizovány a vedeny projekty na kterých budete pracovat10% / 34 res
5
Jazyky, technologie atp., se kterými budete pracovat9% / 32 res
6
Množství hodin strávených dojížděním7% / 24 res
7
Jak velký dopad má produkt, na kterém budete pracovat6% / 23 res
8
Kompenzace a benefity6% / 23 res
9
Doporučení lidí z oblasti6% / 21 res
10
Možnost pracovat z domova6% / 20 res
11
Poptávané zkušenosti5% / 18 res
12
Finanční status společnosti3% / 11 res

Jak hodnotíte vaši kariéru jako takovou?

52 out of 54 people answered

7.20
average rating
0%
0 res
1
1%
1 res
2
1%
1 res
3
1%
1 res
4
11%
6 res
5
7%
4 res
6
38%
20 res
7
15%
8 res
8
7%
4 res
9
13%
7 res
10

Jak jste našli stávající zaměstnání?

52 out of 54 people answered

1
Na základě mé odpovědi na nabídku práce (např. na Jobs.cz, ...)28% / 15 res
2
Kamarád, člen rodiny, bývalý kolega...26% / 14 res
3
Jiný způsob19% / 10 res
4
Byl jsem kontaktován přímo společností (například interní recruiter)13% / 7 res
5
Na základě mého dotazu skrz webovou stránku společnosti 9% / 5 res
6
Recruiting skrz školu1% / 1 res
7
Byl jsem kontaktován externím rectuiterem nebo headhunterem0% / 0 res