Dotazník je uzavřen, děkuji všem za účast. Data jsou stále k dispozici na blog postu který uvádím níže.

Průzkum v oblasti umělé inteligence, dolování znalostí z dat a strojového učení v ČR 2017 za podpory www.mlmu.cz
Tento dotazník vytvořil Daniel Hnyk za cílem zmonitorovat veškeré aspekty práce v oblasti Data Science a Machine Learning v České Republice. Velký dík patří Machine Learning Meetups (www.mlmu.cz), bez jejichž podpory bychom nedosáhli tak velké účasti.

Dotazník je anonymní, průměrně zabere méně než 10 minut, anonymní raw data budou zveřejněna na webu http://danielhnyk.cz/pruzkum-machine-learning-a-data-science-v-cr-2017/ (resp. jejich snapshot) po nasbírání alespoň 15 odpovědí. Na té samé stránce můžete najít motivaci pro daný průzkum. Data budou průběžně aktualizována.
 
Tato část se týká vašich demografických údajů.

 
Zaškrtněte, v které z těchto oblastí pracujete nebo jste v ČR pracoval(a) v posledním roce bez ohledu na typ zaměstnaneckého poměru a rozsahu. 

*

Oblasti se samozřejmě částečně překrývají, volte dle nejlepšího uvážení.

 
Je Machine Learning/Data science hlavní náplní vaší práce?

     
 
V jakých zaměstnaneckých poměrech pracujete nebo jste pracoval(a) v posledním roce ve výše vybraných oblastech? *

Vybírejte prosím i tehdy, pokud pracujete pro zahraniční firmu, ale pracujete téměř výhradně z území ČR.

 
Ve kterém městě žijete?

 
Kolik let praxe máte ve vybraných oblastech? *

Uveďte maximální hodnotu ze všech oblastí.
 
Následující část se týká vzdělání.

 
Jste oficiálně student? *

     
 
Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?


 
Jak důležité dle vás bylo formální vzdělání pro vaše zaměstnání a praxi?


 
Vzděláváte se nějakým z těchto způsobů?


 
Který způsob vzdělání doporučujete?


 
Tato část se týká ohodnocení vaší práce.

 
Hrubá hodinová mzda v Kč/hod

Pokuste se o co nejlepší odhad vaší hrubé hodinové mzdy. Příklad: je-li váš příjem 30 000 Kč měsíčně na HPP a jste v práci 8 hodin 20 dní v měsíci, pak je to 30000 Kč/(8*20 hod.)=188 Kč/hod.
 
Kolik hodin měsíčně pracujete za tuto mzdu (ve vybraných oblastech dohromady)?

 
Hrubý měsíční příjem (v oblastech z první otázky)

Jaká je vaše hrubá měsíční mzda? (Pro kontrolu konzistence s předchozími odpověďmi a co nejlepší relevanci výsledků)
 
Čistý měsíční příjem

Kolik je váš čistý měsíční příjem po odvedení všech odvodů, pojištění včetně záloh, zaplacení daně?
 
Se kterým z následujících tvrzení se nejvíce ztotožňujete? 

Mé finanční ohodnocení:


 
Home office

Kolik dní v měsíci pracujete z domova? (nemusíte vyplňovat, pokud práci z domova nevyužíváte)
 
Chcete-li, uveďte prosím, v jaké společnosti pracujete.

Díky tomu budeme všichni vědět, v jakých společnostech jsou jaké podmínky. Pokud v žádné společnosti nepracujete, nechte prosím odpověď prázdnou.
 
Jaký je typ společnosti, pro kterou pracujete nebo ji poskytujete nejvíce času?


 
Jste zakladatelem nějakého ML/DS startupu?

     
 
Jak jste spokojeni s vaším stávajícím zaměstnáním?

Pokud jich je více, pak uveďte průměr. 0 je extrémní nespokojenost, 10 je extrémně spokojený(á)


 
Tato část se týká používaných technologií.

 
Jaké programovací jazyky nejvíce používáte?


 
Jaké z vybraných technologií používáte?


 
Jaký operační systém používáte jako primární pro práci?


 
Využíváte pro výpočty grafické karty?

     
 
Využíváte nějakých cloudových služeb, případně SaaS (Software as a Service)?


     
 
Posledních pár otázek!

 
Co je pro vás důležité při výběru zaměstnání?


 
Jak hodnotíte vaši kariéru jako takovou?

(10 - extrémně dobrá)


 
Jak jste našli stávající zaměstnání?


 
Účastnil(a) jste se v posledním roce nějakých pohovorů na zaměstnání v daných oblastech?

Pokud ano, uveďte prosím konkrétní firmy oddělené čárkou. Jinak otázku přeskočte.
 
Napadá vás jakákoli další otázka k tomuto dotazníku, která by vás od ostatních zajímala?

 
Máte k dotazníku nějaké připomínky, nebo chcete něco vzkázat autorovi?

 
Děkujeme, to je vše!

Máte-li zájem, můžete zadat váš email do nezávislého formuláře na https://goo.gl/forms/YXq7V2VByumvbBPU2 . Zašleme vám na něj upozornění ohledně zveřejnění dat a také, pokud souhlasíte, informace o dalším průzkumu (například další běh příští rok).

Anonymita: Žádným známým způsobem nelze přiřadit vaši adresu k vašim vyplněným záznamům (adresu klidně zadejte úplně z jiného zařízení). Zároveň je tato možnost otevřena až po zaznamenání 15 odpovědí.

Děkujeme za vyplnění této typeform
Nyní vytvořte svůj vlastní — je to zdarma, snadné a krásné
Vytvořte <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform